Close

Sri Srinivasaperumal (Annan Perumal) Temple Thiruvellakulam (Thirunangur) Nagapattinam

Presiding deity:      Annan Perumal, Kannan Narayanan Lord facing :    east in a