Close

Sri Parathasarathy Temple, Triplicane

Prime Deity (Moolavar) :     Venkatakrishnan Consort (Thayar):     Rukmini Perumal