Close

Navathiruppathi – Nine Holy Temples - Srivaikuntam

Prime Deity:       (Moolavar) Vaikuntanathan Consort (Thayar):     Vaikuntanayaki,