Close

Shahrukh Khan - I was NOT drunk

Shahrukh Khan: I was NOT drunk, officials manhandled kids Actor Shahrukh Khan