Close

Kanthaswamy - Movie Review

Cast: Vikram, Shriya, Prabhu, Vadivelu, Ashish Vidhyarthy, Alex and Susi